Καλώς ήρθατε στην
MS Plus

Η εταιρεία MS-PLUS ιδρύθηκε το 2006, απο άτομα με πολυετή εμπειρία και δραστηριοποιείται στην παροχή λογιστικών, φοροτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών.

Λογιστικές Υπηρεσίες
 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών.
 • Συστάσεις – Ενάρξεις – Μεταβολές – Διακοπές – Εκκαθαρίσεις εταιρειών/επιχειρήσεων.
 • Τήρηση και έλεγχος μισθοδοτικών καταστάσεων.
 • Διεκπεραιώσεις εξωτερικών εργασιών της επιχείρησης σχετικά με δημόσιους φορείς (ΙΚΑ, ΔΟΥ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση εργασίας και λοιπά ).
 • Σύνταξη και υποβολή όλων των δηλώσεων ( ΦΠΑ, Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών, Δηλώσεις INTRASTAT, ΦΜΥ, Εισοδήματος επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, Ε9, κλπ )
 • Υποστήριξη της επιχείρησής σας για την ένταξη σε αναπτυξιακά και επιδοτούμενα προγράμματα.
 • Προγραμματισμός και διευθέτηση των φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησής σας.
 • Πλήρες φορολογικό αρχείο νόμων – διαταγμάτων – αποφάσεων και αγκυκλίων για άμεση και ολοκληρωμένη ενημέρωση.
Επιπλέον Υπηρεσίες

Μηχανοργάνωση – Μηχανογράφηση

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του ασφαλιστικού φορέα.
 • Μελέτη – Ανάλυση των υπαρχουσών πληροφοριακών συστημάτων.
 • Διαπραγματεύσεις με προμηθευτές για τη σύναψη συμβάσεων αγοράς εξοπλισμού
  και ασφαλιστικων εφαρμογών.
 • Παρακολούθηση των εφαρμογών και των όρων των συμβάσεων.

Παροχή νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών

 • Ασφαλιστικά, εργατικά.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Back to top